SIK SORULAN SORULAR

Eğitimler Ücretsiz Olarak Verilecektir.
Tüm katılımcılara MEB onaylı Uzaktan Eğitim Teknikleri Kursu sertifikası verilecektir.
Günümüzde bilgi ve bilgi teknolojileri sadece bir araç olmayıp, toplumları dönüştürdüğü gibi öğretmen, öğrenci ve okulun rolünü de dönüştürmektedir. Hiyerarşik iletişimden ağ iletişimine doğru bir dönüşüm yaşanmıştır.
Değişen toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlar eğitim alanında da yeni model arayışlarını beraberinde getirmiş uzaktan eğitimde bu arayışlar sonucunda ortaya çıkan bir yaklaşım olmuştur.
Bu çalışmada, LMS ortamında harmanlanmış olarak yürütülmüş bir dersin geliştirilmesi, çevrimiçi etkinliklerle desteklenerek yeniden tasarlanması ve yürütülmesi için öğretici ve öğrenenlere yönelik uygulama örnekleri paylaşılacaktır.
Resmi izinler sizin adınıza alınacaktır. Tek yapmanız gereken eğitime katılmak.
Merkez ilçeler dışından gelen öğretmenlerimizin yol ödemesi yapılacaktır. Yarım pansiyon konaklama ihtiyacı proje bütçesinden karşılanacaktır. Detaylar için bize ulaşınız.